Tầm nhìn - sứ mệnh

1. Tầm nhìn
Bằng khát vọng tiên phong cùng chiến lược đầu tư - phát triển bền vững, Sao Vàng Group phấn đấu trở thành một tập đoàn tài chính vững mạnh, là cầu nối cho các cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước trong sự nghiệp phát triển tài chính.

2. Sứ mệnh
* Đối với khách hàng:
Cung cấp các Sản phẩm - Dịch vụ với chất lượng tối ưu, mang lại sự hài lòng cho khách hàng ở mức độ cao nhất; xây dựng văn hóa kinh doanh dựa trên phương châm “Lấy khách hàng làm trọng tâm”; luôn đặt mình vào vị trí của khách hàng để đánh giá và xem xét mọi vấn đề; xứng đáng là người bạn đồng hành tin cậy của mọi khách hàng.
* Đối với cổ đông và đối tác:
Sao Vàng Group luôn đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển; hợp tác, chia sẻ và thực hiện đúng cam kết với các đối tác và cổ đông; luôn gia tăng các giá trị đầu tư hấp dẫn và bền vững.
* Đối với nhân viên:
Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và nhân văn; tạo điều kiện thu nhập cao và cơ hội phát triển công bằng cho tất cả nhân viên.
* Đối với xã hội:
Hài hòa lợi ích doanh nghiệp với lợi ích xã hội; đóng góp tích cực vào các hoạt động hướng về cộng đồng, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và niềm tự hào dân tộc.


3. Giá trị cốt lõi

Giá trị cốt lõi của Sao Vàng Group được thể hiện trong 5 chữ - là kim chỉ nam cho mọi hành động của chúng tôi:
Tín - Tâm - Trí - Tốc - Nhân’”
- Tín: Sao Vàng Group bảo vệ chữ Tín như bảo vệ danh dự của chính mình; Luôn nỗ lực hết mình để đảm bảo thực hiện đúng cam kết đối với khách hàng và đối tác.
- Tâm: Sao Vàng Group đặt chữ Tâm làm nền tảng; Luôn thượng tôn pháp luật, duy trì đạo đức; Giải quyết hài hòa các mối quan hệ giữa lãnh đạo và cán bộ nhân viên với cái “Tâm” của người lãnh đạo; Trong mọi việc luôn lấy khách hàng làm trung tâm.
- Trí: Sao Vàng Group coi sáng tạo là sức sống, là đòn bẩy phát triển; Đề cao tinh thần dám nghĩ, dám làm; Nhìn thẳng vào thực tế, chấp nhận khó khăn và tìm mọi cách để vượt qua khó khăn với niềm tin vững chắc; Không bao giờ hài lòng, thỏa mãn với kết quả đã đạt được; Cải tiến liên tục để phát triển; Học tập cái mới, không ngừng sáng tạo để thành công.
- Tốc: Sao Vàng Group đặt tôn chỉ “Tốc độ, hiệu quả trong từng hành động”; Thực hành “Quyết định nhanh - Đầu tư nhanh - Triển khai nhanh - Bán hàng nhanh - Thay đổi và thích ứng nhanh…”;
- Nhân: Sao Vàng Group xây dựng các mối quan hệ với tinh thần nhân văn; coi trọng người lao động như tài sản quý giá nhất; Tạo dựng “Nhân hòa” trên cơ sở công bằng, chính trực và nêu cao sức mạnh đoàn kết tập thể. Kết hợp giữa yếu tố thời đại và truyền thống là bản sắc của Sao Vàng Group.