Cơ hội nghề nghiệp

1. Đào tạo nhân viên:
Sao Vàng Group nhận thấy yếu tố con người đóng vai trò quan trọng để đi tới thành công. Vì vậy, chúng tôi luôn quan tâm đến vấn đề đào tạo cho cán bộ nhân viên, tạo điều kiện để cán bộ nhân viên tham gia các khóa học, tập huấn do Tập đoàn, từng Công ty thành viên và các ngành liên quan tổ chức.


Tại Sao Vàng Group, 100% nhân viên mới được tham gia khóa học đào tạo định hướng nhằm bước đầu làm quen với công việc và hiểu thêm về các giá trị cốt lõi của Sao Vàng Group.
Bên cạnh đó, Sao Vàng Group cũng ưu tiên đào tạo cán bộ nòng cốt trở thành lực lượng quản lý, lãnh đạo kế cận, phục vụ nhu cầu phát triển dài hạn của tập đoàn.

2. Chính sách đãi ngộ:
Sao Vàng Group rất chú trọng đến chính sách đãi ngộ, quan tâm đến đời sống của cán bộ nhân viên với phương châm tạo cho cán bộ nhân viên có một cuộc sống “đầy đủ về vật chất và phong phú về tinh thần”.
* Chính sách đãi ngộ của Sao Vàng được xây dựng căn cứ trên các tiêu chí:
- Tương xứng với kết quả công việc, giá trị đóng góp cho Sao Vàng Group.
- Cạnh tranh theo thị trường.
- Khuyến khích tăng kết quả và chất lượng công việc.
- Công bằng và minh bạch.
* Hệ thống đãi ngộ của Sao Vàng Group được phân chia như sau:
- Lương:
+ Lương sản xuất kinh doanh (12 tháng)
+ Lương tháng thứ 13: Được thưởng vào dịp Tết Âm lịch
- Thưởng:
+ Theo hiệu quả kinh doanh và theo thành tích thực hiện dự án, công việc.
+ Thưởng Tết Dương Lịch, các Ngày Lễ khác trong năm…
- Phụ cấp: Ăn trưa, kiêm nhiệm…
- Phúc lợi xã hội: Bảo hiểm: Xã hội; Y tế; Thất nghiệp; Bảo hiểm sức khỏe M-Pluscare (Bao Viet Health Insurance) đối với Cán bộ Quản lý …
images
3. Chăm sóc sức khỏe:

Sao Vàng Group luôn quan tâm đến chính sách chăm sóc sức khỏe để cán bộ nhân viên có được thể trạng tốt nhất, từ đó phát huy tính sáng tạo, nâng cao hiệu quả công việc:
- Kiểm tra sức khỏe định kỳ miễn phí 01 lần/năm.
- Khuyến khích cán bộ nhân viên rèn luyện sức khỏe thông qua các phong trào thể dục thể thao do Sao Vàng Group và địa phương tổ chức.
- Chế độ nghỉ mát hàng năm cho cán bộ nhân viên và người thân.